Vitec Molntjänst - Kungälvsbostäder

Första gången Windowsapplikationerna startas tar det någon minut och en genväg placeras på skrivbordet. Denna genväg används för att snabbt starta programmet framöver.

För att starta Windowsklienter med Chrome behöver du installera ClickOnce for Chrome.

Vitec Hyra

För att starta Vitec Hyra med Chrome behöver du installera ClickOnce for Chrome.
Har du redan installerat ClickOnce for Chrome klickar du på öppna längst ner till höger.

Vitec Hyra

Desktop/Win

Öppna Öppna med Explorer/Edge/Firefox/Chrome Öppna applikationen i Windows

Vitec Teknisk förvaltning

För att starta Vitec Teknisk förvaltning med Chrome behöver du installera ClickOnce for Chrome.
Har du redan installerat ClickOnce for Chrome klickar du på öppna längst ner till höger.

Vitec Teknisk förvaltning

Desktop/Win

Öppna Öppna med Explorer/Edge/Firefox/Chrome Öppna applikationen i Windows

Vitec Verksamhetsanalys

För att starta Vitec Verksamhetsanalys med Chrome behöver du installera ClickOnce for Chrome.
Har du redan installerat ClickOnce for Chrome klickar du på öppna längst ner till höger.

Vitec Verksamhetsanalys

Desktop/Win

Öppna Öppna med Explorer/Edge/Firefox/Chrome Öppna applikationen i Windows

Vitec TF PWA App

Webb

Öppna
Ks

Vitec Kunskap

Webb

Öppna

Webbläsarstöd

Internet Explorer, Edge, FireFox, Chrome* och Safari*

*Begränsad användning för Chrome och Safari. Chrome kan användas tillsammans med tillhörande plugin. Safari är bara tillgänglig för webbapplikationerna.